اعمال پروتکل‌های کرونایی سختگیرانه برای ورود به فرودگاه های کشور از اول آبان

طبق اعلام مدیرکل حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری، از ابتدای آبان بازرسی کرونایی متقاضیان ورود به فرودگاه‌ها با سخت‌گیری همراه خواهد شد و از ورود افراد غیر مسافر و بدون بلیط جلوگیری می‌شود.

1 2 3 18